Harčarske dňi

Počas víkendu 22.-24. septembra sa v obci Pozdišovce, vďaka spolupráci obce so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, už po druhý raz zrealizujú ,,Harčarske dni“ venované remeselnej tradícii
zemplínskych hrnčiarov. Opäť budú zasvätené spomienke na kedysi samozrejmú súčasť každodenného tunajších obyvateľov – dnes už kultúrnemu dedičstvu patriacemu k nášmu regiónu. Vdýchne sa život hline i hrnčiarstvu spôsobom, akým toto remeslo vykonávali naši dedovia a pradedovia. Ústredným motívom tohtoročného podujatia je výročie 70 rokov od začatia používania vzoru ,,karički“, ktorej zrod sa spája so založením hrnčiarskeho družstva a s hľadaním nového sortimentu a tváre výrobkov, tak aby sa prispôsobili modernej dobe.
Toto jubileum oslávime tým najkrajším spôsobom – výpalom keramiky v tradičnej poľnej peci tzv.
,,kochu“. Glazovanie, nakladanie pece a výpal sú naplánované na piatok 22.09.2017 pričom samotný
výpal bude prebiehať do neskorých večerných hodín. Súčasťou piatkového programu budú aj obľúbené tematicky spracované Špacirki po okoľici. Ich tvorcovia tento krát upriamia pozornosť návštevníkov na zaujímavosti obce. Po zotmení sa v príjemnej atmosfére otvoreného neba a hrejivého kochu uskutoční premietanie dokumentu z hrnčiarskeho prostredia. V sobotu sa na obecnom úrade predstaví a zúčastnených aktívne zapojí ,,Hrnčiarstvo odinakiaľ“ – konkrétne z obce Beluj (okr.Banská Štiavnica).
Nedeľa sa zas bude niesť v kultúrno – zábavnom duchu. Pripravení budú nielen rôzni iní remeselníci, ale aj tvorivé dielne k hrnčiarstvu vhodné nielen pre malých, ale aj neostýchavých veľkých. Na nôtu sa zahrá aj priaznivcom folklóru a Kladzanske ĽUdove Divadlo preverí bránice návštevníkov svojou novou hrou.
Vyvrcholením celého podujatia bude vykladanie pece.
Piatkový a nedeľný program sa uskutoční v priestoroch záhrady domu č.47 (prístup z cesty ,,na
Huru“) a sobotňajší program bude situovaný do pamätnej izby na Obecnom úrade Pozdišovce. Podrobný program je dostupný na www.hlinodraha.sk a na FB stránke www.facebook.com/hlinodraha/ .

Milica Tomková

 

Program Harčarskich dni

22.9.09:30Glazovanie keramiky
10:30Nakladanie pece
12:30Výpal
18:00Špacirki Pozdišovcami s historikmi
20:00 Premietanie filmov s hrnčiarskou tématikou
 Výpal potrvá do nočných hodín

 23.9. 16:00
Hrnčiarstvo odinakiaľ: Belujské hrnčiarstvo – predstavenie a tvorivá dielňa
24.9.14:30-18:30 tvorivé dielne , maľovanie na tvár, hrnčiarske ukážky, remeselníci (košíkar, ukážka bičov a výrobkov z kože)
14:30Otvorenie
15:00Kladzanske ĽUdove Divadlo
16:15Folklórne súbory
16:45Vykladanie pece